top of page

HELSINGISTÄ ITÄÄN

Kulttuuria ja aktiivista elämää Kotkassa, Lapinjärvellä, Pyhtäällä ja Lapinjärvellä.

Helsingistä itään -projekti tekee näkyväksi Kotkan, Lapinjärven, Pyhtään ja Strömforsin kulttuuria ja tekemisen mahdollisuuksia.

Helsingistä itään on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja kuntien myötävaikutuksella toimiva projekti, joka tekee näkyväksi Kotkan, Lapinjärven, Pyhtään ja Strömforsin kulttuuria ja tekemisen mahdollisuuksia.

 

Hanke haluaa aktivoida ja luoda uusia yhteyksiä alueen jo ennestäänkin monipuoliseen kulttuuriin ja toimintaan. Aktiivisten yhteisöjen syntyminen ja kehittyminen uudenlaisten kulttuuri- ja yhteisötapahtumien toteuttajiksi on projektissa keskeistä.

 

Vireä ja monipuolinen kulttuuritarjonta lisää alueiden vetovoimaa ja viihtyisyyttä sekä houkuttelee uusia asukkaita. Luovilla aloilla toimivien ihmisten myötä eri paikkakuntien palvelutarjonta usein lisääntyy esimerkiksi kahvila- ja ravintolatarjonnan ja vapaa-ajan palveluiden osalta.

 

Alueiden imago saattaa kulttuurielämän elävöityimisen myötä muuttua aliarvostetusta suosituksi, jollaista kehitystä on nähty esimerkiksi Helsingin Punavuoren tai Kallion kaupunginosissa. Vastaava on tavoitteena, ja mahdollista, myös Helsingistä itään -paikkakunnilla.

bottom of page